paper pen Air Ais Air Ais letter letter letter Ath-aithne
Morna Nic a' Bhuidseir
Ath-aithne le Màrtainn Mac an t-Saoir.

Leugh an sgeulachd

Ath-aithne
Ath-aithne le Màrtainn Mac an t-Saoir.
Air Ais
Morna Nic a' Bhuidseir