Cluich Fuaimean

Fuaimean

Choo Choo Choo thuirt an trèana
Vroom Vroom Vroom
Thuirt an càr
Strum Strum Strum
Rinn mise fuaim
’S mi a’ cluiche air giotàr.

Oink Oink Oink thuirt a’ mhuc mhòr phinc
Woof Woof Woof thuirt an cù
Miaw Miaw Miaw thuirt a’ phiseag
Quack Quack thuirt an tunnag ùr!

00:00:54

 

Fuaimean

Choo Choo Choo thuirt an trèana
Vroom Vroom Vroom
Thuirt an càr
Strum Strum Strum
Rinn mise fuaim
’S mi a’ cluiche air giotàr.

Oink Oink Oink thuirt a’ mhuc mhòr phinc
Woof Woof Woof thuirt an cù
Miaw Miaw Miaw thuirt a’ phiseag
Quack Quack thuirt an tunnag ùr!