Cluich Deich Èisg Bheaga

Deich Èisg Bheaga

Deich èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha naoi anns an t-sruth.

Naoi èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha ochd anns an t-sruth.

Ochd èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha seachd anns an t-sruth.

Seachd èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha sia anns an t-sruth.

Sia èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha còig anns an t-sruth.

Còig èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha ceithir anns an t-sruth.

Ceithir èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha trì anns an t-sruth.

Trì èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha dhà anns an t-sruth.

Dà iasg bheag a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha aon anns an t-sruth.

Aon iasg beag a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc is thubhairt
“Tha mise làn ’s air sgur!”.

00:02:07

 

Deich Èisg Bheaga

Deich èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha naoi anns an t-sruth.

Naoi èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha ochd anns an t-sruth.

Ochd èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha seachd anns an t-sruth.

Seachd èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha sia anns an t-sruth.

Sia èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha còig anns an t-sruth.

Còig èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha ceithir anns an t-sruth.

Ceithir èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha trì anns an t-sruth.

Trì èisg bheaga a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha dhà anns an t-sruth.

Dà iasg bheag a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc GLUG!
Is bha aon anns an t-sruth.

Aon iasg beag a’ snàmh anns a’ mhuir
Thàinig an siorc is thubhairt
“Tha mise làn ’s air sgur!”.